Trackrecord OptieSpecialist E-mailService

De resultaten zijn per optie en in euro, tenzij anders aangegeven. Kocht/schreef u er zelf meer dan één, dan kunt u simpelweg de bruto opbrengst/verlies vermenigvuldigen. De opbrengsten/verliezen zijn exclusief kosten, daar kosten voor iedere belegger anders zijn en deze bij grotere transacties per optie lager uitvallen

Juni expiratie

Commentaar:

Verkoop   1 call AEX Juni 290 360,00   20-5-2003
Sluitkoop 1 call AEX Juni 290 (200,00) 26-5-2003      Winst: 160,00

Verkoop   1 put AEX Juni 240 300,00   21-5-2003
Sluitkoop 1 put AEX Juni 240 (155,00) 23-5-2003       Winst: 145,00

Verkoop   1 call AEX Juni 290 260,00   21-5-2003
Sluitkoop 1 call AEX Juni 290 (125,00) 27-5-2003       Winst: 135,00

Verkoop   5 put DSM Juli 34 225,00   28-5-2003
Sluitkoop 5 put DSM Juli 34 (75,00)  17-6-2003         Winst: 150,00

Verkoop   1 call AEX Juni 300 225,00   2-6-2003
Sluitkoop 1 call AEX Juni 300 (245,00) 4-6-2003 Verlies:(20,00)
(Doorbraak 286: problemen in kiem gesmoord)

Verkoop   2 put AEX Juni 290 270,00 12-6-2003
Sluitkoop 1 put AEX Juni 290 (95,00) 16-6-2003
Sluitkoop 1 put AEX Juni 290 (75,00) 17-6-2003        Winst: 100,00

Verkoop 2 call AEX Juni 330 90,00 12-6-2003
Expiratie: waardeloos afgelopen. Winst: 90,00 


Officiële portefeuille: Resultaat juni 2003: Winst 760,00 
(Excl. bankkosten)


Extra aangegeven posities juni 2003: 

Cash Cow: 
OV 2 puts AEX Oct-03 220 1.020,00 
(puts 220 zelf ingenomen, puts 200 als alternatief aangegeven)
SK 2 puts AEX Oct-03 220 (780,00) Winst: 240,00 
(Puts 200 leverden 50 Euro winst per stuk op)

Totaal (mogelijk) resultaat juni 2003: Winst: 1.000,00 

 

Mei expiratie

Verkoop   3 C AEX Mei 270 5.400,00  Doorrol positie april
Koop       3 C AEX Mei 280 (3.555,00)Doorrol positie april
Sluitkoop 1 C AEX Mei 270 (1.190,00)Beperking risico
Verkoop   1 C AEX Mei 280 420,00 Beperking risico
Sluitkoop 2 C AEX Mei 270 (2.340,00)Opheffing positie
Verkoop   2 C AEX Mei 280 750,00 Opheffing positie
Koop       1 C AEX Mei 280 (440,00)Afdekken opwaarts risico d.m.v. call spread Verkoop 1 C AEX Mei 290 140,00 Afdekken opwaarts risico d.m.v. call spread
Verkoop   1 C AEX Mei 280 410,00 Gesloten
Koop       1 C AEX Mei 290 (70,00)
Verlies: (475,00)


Verkoop   3 C Unilever Jun 60 255,00
Sluitkoop 3 C Unilever Jun 60 (105,00) Winst: 150,00

Koop 1 P AEX Mei 270 (620,00)(Uitbraak rising wedge)
Verkoop 1 P AEX Mei 260 215,00 (Vermindering risico)
Verkoop 1 P AEX Mei 260 115,00 (Vermindering risico)
Verkoop 1 P AEX Mei 270 70,00 
Verlies: (220,00) 

Verkoop   5 C VNU Jul 28 225,00
Sluitkoop 5 C VNU Jul 28 (75,00)
Winst: 150,00


Officiële portefeuille: Resultaat mei 2003 Verlies: 395,00 (Excl. bankkosten)

Extra aangegeven posities mei 2003:

Koop     2 P Unilever Oct 55 (760,00)
Verkoop 1 P Unilever Oct 55 590,00
Verkoop 1 P Unilever Oct 55 560,00
Winst: 390,00

Cash Cow: 
Verkoop 2 C AEX Oct 340 1.050,00
Verkoop 2 P AEX Oct 200 770,00
Sluitkoop 2 C AEX Oct 340 (650,00)
Sluitkoop 2 P AEX Oct 200 (570,00)
Winst: 600,00

Totaal (mogelijk) resultaat mei 2003 Winst: 595,00 

April expiratie

OV 2 put AEX Apr 220 470,00 Geopend op 21-3-2003
SK 2 put AEX Apr 220 (270,00) Winst 200 Gesloten op 2-4-2003

OV 1 call AEX Apr 300 300,00 Geopend op 24-3-2003
SK 1 call AEX Apr 300 (130,00) Winst 170 Gesloten op 27-3-2003, snelle winst

OK 2 call AEX Apr 280 (420,00) Geopend op 31-3-2003
SV 1 call AEX Apr 280 450,00 Gesloten op 2-4-2003 (1e call van twee)
SV 1 call AEX Apr 280 550,00 Winst 580 Gesloten op 3-4-2003 (2e call van twee)

OV 2 put AEX Apr 260 530,00 Geopend op 7-4-2003 
SK 2 put AEX Apr 260 (130,00) Winst 400 Gesloten op 14-4-2003

OV 2 put AEX Apr 280 100,00 Geopend op 16-4-2003
Expiratie (waardeloos) Winst 100 Expiratie op 17-4-2003

3 x opzet call condors a 12,30 per stuk (3.690,00) (Uiteindelijke kostprijs met alle (Serie 250, 260, 270 & 280) tussendoor acties inbegrepen)
(Noodsituatie Maart i.v.m. 2 dagen storing broker in combi met sterkste beursstijging ooit) (Periode vanaf 14-3-2003)

1 x SV call Apr 250 2.240,00 Verkocht op 14-4-2003
1 x SK call Apr 260 (1.590,00) Gekocht op 14-4-2003

2 x expiratie call Apr 250 
2 x expiratie call Apr 260 
Opbrengst 2 x 1000 Euro 2.000 
Expiratie op 17-4-2003

SK 3 x call AEX Apr 270 (4.320,00) Gekocht op 17-4-2003
SV 3 x call AEX Apr 280 1.380,00 Verkocht op 17-4-2003
Verlies (2.940)  (*1) 

Resultaat april 2003: Verlies (2530) (Excl. bankkosten)

(*1) 3 x combi mei 270/280 die we als doorrol positie hebben ingezet staat nu nog open.....

 

Maart expiratie

Verkoop   1 call AEX Mrt 310 325,00
Sluitkoop 1 call AEX Mrt 310 (140,00) Winst 185

Verkoop   1 call AEX Mrt 290 305,00
Sluitkoop 1 call AEX Mrt 290 (205,00) Winst 100 

Verkoop   1 call AEX Mrt 290 280,00 
Sluitkoop 1 call AEX Mrt 290 (180,00) Winst 100

Verkoop 5 x call AEX Mrt 290 500,00 (100 p/s)
Koop 5 x call AEX Mrt 300 Combi-order (gedekt schrijven)
Sluitkoop 5 x call AEX Mrt 290 (50,00) Winstneming op calls 290 (10 Euro p/s)
Verkoop 5 x call AEX Mrt 300 (10 Euro p/s)  
Onverwachte opbrengst calls 50  Winst 500

Verkoop   6 calls ABN AMRO Apr 03 16,00 330,00 (55 p/s)
Sluitkoop 6 calls ABN AMRO Apr 03 16,00 (15 p/s) Winst 240

Koop     1 call AEX Apr 240 (850,00)
Verkoop 1 call AEX Apr 240 1.000,00 Winst 150

Koop     1 put AEX Mrt 230 (595,00) waardeloos geëxpireerd
Verkoop 1 put AEX Mrt 220 130,00 Verlies (465) 
Put spread: expiratie waardeloos afgelopen

Winst in de expiratiemaand: 810,00 Euro

Februari expiratie

Verkoop 1 call AEX Feb 360   190,00 (17-1)
Verkoop 1 Put AEX Jan 300    (90,00)(20/1)  Winst 100

Verkoop 5x call AEX Feb 340 1.375,00(22-1)
Koop     5x call AEX Feb 350  (725,00) Combi-order (gedekt schrijven)
Sluitkoop 5x call AEX Feb 340 (300,00) 
Verkoop  5x call AEX Feb 350  175,00(29-1) Winst 525

Verkoop   6 calls DSM Apr 48 420,00(16-1)
Sluitkoop 6 calls DSM Apr 48(180,00)(24-1) Winst 240

Verkoop   1 call AEX Feb 320   180,00(29-1)
Sluitkoop 1 call AEX Feb 320    (65,00)(7-2) Winst 115

Verkoop   1 call AEX Mrt 330   350,00(4-2)
Sluitkoop 1 call AEX Mrt 330  (155,00)(11-2) Winst 195

Verkoop   1 call AEX Mrt 320    330,00(7-2)
Sluitkoop 1 call AEX Mrt 320   (260,00)(14-2) Winst 70

Verkoop 2 x call Feb 300 + koop 2 x call 310 150,00 Speculatief ingenomen op 292 punten
Expiratie: waardeloos afgelopen Winst 150 in 2,5 dag

Winst in de expiratiemaand: 1.395,00

Januari Expiratie

Koop        1 put AEX Jan. 320  (1.600,00) 
Verkoop    1 put AEX Jan. 300      650,00 
Verkoop    1 put AEX Jan. 300      575,00 
Verkoop    1 put AEX Jan. 320      850,00 
Sluitkoop  1 put AEX Jan. 300      (100,00) 
Expiratie   1 put AEX Jan. 300          -       Winst 375,00 

Verkoop    2 call AEX Jan. 350       460,00 
Sluitkoop  1 call AEX Jan. 350        (55,00) 
Sluitkoop  1 call AEX Jan. 350        (35,00) Winst 370,00 

Verkoop    1 call AEX Feb. 370       260,00 
Sluitkoop  1 call AEX Feb. 370        (70,00) Winst 190,00 

Aankoop   2 put Hei. Jan 36,00    (320,00) 
Verkoop   2 put Hei. Jan. 36,00      60,00 Verlies (260,00)

Totaal Januari 2003: 675,00 euro winst 

 

December Expiratie

Verkoop   1 call AEX Dec. 380   300,00 
Sluitkoop 1 call AEX Dec. 380  (175,00) Winst 125,00 

Verkoop   2 calls DSM Jan. 46   210,00 
Sluitkoop 2 calls DSM Jan. 46  (110,00) Winst 100,00 

Verkoop   1 call AEX Dec. 380   240,00 
Sluitkoop 1 call AEX Dec. 380  (140,00) Winst 100,00 

Verkoop   1 call AEX Dec. 380   190,00 
Koop       1 call AEX Dec. 370  (850,00)(Afdekpositie)
Verkoop   1 call AEX Dec. 380   460,00 (Afdekpositie)
Verkoop   1call AEX Dec. 370    715,00 (SV afdekpositie)
Sluitkoop 1 call AEX Dec. 380  (130,00)Vermindering risico
Sluitkoop 1 call AEX Dec. 380    (35,00) Sluiting totale positie Winst 350,00 

Koop     1 put AEX Dec. 320    (500,00) 
Verkoop 1 put AEX Dec. 320     700,00 Winst 200,00 

Verkoop   1 call Dec. 360         215,00 
Sluitkoop 1 call Dec. 360          (90,00) Winst 125,00 

Verkoop   1 call Dec. 360         135,00 
Sluitkoop 1 call Dec. 360          (40,00) Winst 95,00 

Koop 1 put Dec. 330              (700,00) 
Verkoop 1 put Dec. 330           590,00 
Verkoop 1 put Dec. 320           390,00 
Verkoop 1 put Dec. 320           160,00   Winst 440,00 

Totaal december 2002:    Winst 1535,00 euro

 

November expiratie

Verkoop:   1 call AEX Nov. 360      550,00  (Doorrol positie Oct-02)
Koop:       1 call AEX Nov. 350           (Beschermingsactie)
Verkoop:   1 call AEX Nov. 350  (400,00)    (Beschermingsactie)
Sluitkoop: 1 call AEX Nov. 360  (600,00) 

Verkoop:   1 put AEX Nov. 300      485,00
Verkoop:   1 put AEX Nov. 300      370,00
Sluitkoop: 1 put AEX Nov. 300  ( 80,00) 
Sluitkoop: 1 put AEX Nov. 300   (80,00) 

Resultaat short strangle 300-360: winst 245 euro

Verkoop:   1 put AEX Nov. 330      180,00
Koop:       1 put AEX Nov. 340     (740,00)
Verkoop:   1 call AEX Nov. 370      150,00
Verkoop:   1 put AEX Nov. 320      240,00
Koop:       1 call AEX Nov. 330     (340,00) 
Verkoop:   1 call AEX Nov. 340        55,00
Sluitkoop: 1 put AEX Nov. 320      (100,00)
Expiratie, constructie opbrengst:  1000,00

Resultaat Condor variant:        winst  455,00 euro

Totaal November 2002:    winst 690,00 euro

Oktober expiratie

Verkoop:    1 call AEX Okt. 340 400 Euro
Terugkoop: 1 call AEX Okt. 340 300 Euro  Winst 100

Verkoop:   1 call AEX Okt. 340 500 Euro
Terugkoop: 1 call AEX Okt. 340 360 Euro  Winst 140

Verkoop:    1 call AEX Okt. 340 500 Euro
Terugkoop: 1 call AEX Okt. 340 240 Euro  Winst 260

Verkoop:   1 call AEX Okt. 330 390 Euro
Terugkoop: 1 call AEX Okt. 330 110 Euro  Winst 280

Verkoop:   1 call AEX Okt.  330 140 Euro
Verkoop:   1 put  AEX Okt. 280 100 Euro
Terugkoop: 1 call AEX Okt. 330 550 Euro  Verlies 310 

Totaal: 470 Euro Winst

September expiratie

Bescherming: 1 put AEX Sep. 310   (2.350,00)
Verkoop:       1 put AEX Sep. 310     1.400,00
Verkoop:       1 put AEX Sep. 300     1.400,00
Terugkoop:    1 put AEX Sep. 300    (  200,00) winst 250

Koop:          1 put AEX Jan.03 300  (2.450,00)
Verkoop:      1 put AEX Sep. 280      1.000,00
Verkoop:      1 put AEX Sep. 280         650,00
Terugkoop:   1 put AEX Sep. 280     (  100,00)
Terugkoop:   1 put AEX Sep. 280     (  100,00)
Verkoop:      1 put AEX Jan.03 300      950,00  verlies -50

Verkoop:      1 call AEX Sep. 420         425,00
Terugkoop:   1 call AEX Sep. 420        ( 60,00) winst 365 

Verkoop:      1 call AEX Sep. 420         200,00
Terugkoop:   1 call AEX Sep. 420         (60,00) winst 140

Verkoop:      1 call AEX Sep. 380         220,00
Terugkoop:   1 call AEX Sep. 380        ( 40,00) winst 180

Koop:          2 puts AAB Jan. 14        (250,00)
Verkoop:      2 puts AAB Jan. 14         300,00   winst 50

Verkoop:      1 call AEX Oct. 390         360,00
Terugkoop:   1 call AEX Oct. 390        (120,00) winst 240

                       Totaal september:     1.175,00 euro winst


Augustus expiratie

Koop put-spread 360-340           (650,00)
Verkoop put-spread 360-340        900,00   250 winst

Koop 1 call AEX Sept. 370          (850,00)
verkoop 1 call AEX Sept. 370        930,00    80 winst

Schrijven 2 puts AEX Aug. 270    1100,00
Terugkoop 2 puts AEX Aug. 270   (800,00)  300 winst

Schrijven 2 calls AEX Aug. 370      750,00
Terugkoop 2 calls AEX Aug. 370   (580,00)  170 winst

Schrijven 2 puts AEX Aug. 290      740,00
Terugkoop 2 puts AEX Aug. 290   (580,00)   160 winst

Schrijven 2 calls AEX Aug. 390      660,00
Waardeloos afgelopen                              660 winst

Schrijven 2 puts AEX Aug. 320       520,00
Bescherming: 1 put AEX Aug. 340 (100,00)
Bescherming: 1 put AEX Aug. 330  ( 50,00)  
Bescherming: 1 put AEX Aug. 330 (175,00) 195 winst

Totaal resultaat Augustus: 1.815,00 Euro winst met daarbij de volgende kanttekening: We hebben bij de expiratie augustus nog een staartje m.b.t. de bescherming van de augustus 320 puts d.m.v. september posities:

Juli expiratie 

Verkoop 2 Put AEX juli 370 350,00      700,00 
Koop     2 Put AEX juli 380 -950,00 -1.900,00 Mini crash (AEX -6% bij opening)
Verkoop 1 Put AEX juli 380  800,00     800,00 Wijziging positie mini crash
Koop     1 Put AEX juli 360 -450,00    -450,00 Wijziging positie mini crash
Verkoop 1 Put AEX juli 360 400,00      400,00 Verkoop bij beginnend herstel mini crash
Verkoop 1 Put AEX juli 380 475,00      475,00 Verkoop bij definitief herstel mini crash
Koop     1 Put AEX juli 400 -850,00    -850,00 Bescherming geschreven puts AEX 370
Verkoop 1 Put AEX juli 400  800,00     800,00 Verkoop: bescherming niet meer nodig.
Koop     1 Put AEX juli 390 -500,00    -500,00 Nieuwe bescherming
Verkoop 1 Put AEX juli 3901.250,00  1.250,00 Afsluiten positie
Koop 2 Put AEX juli 370    -450,00     -900,00 Afsluiten positie
                                        Verlies -175,00 

Verkoop 2 Call AEX juli 450  450,00   900,00 
Koop     1 Call AEX juli 440 -970,00 -970,00 Bescherming geschreven calls AEX 440
Verkoop 1 Call AEX juli 440  900,00   900,00 Verkoop: bescherming niet meer nodig.
                                         Winst 830,00 

Koop     2 Call AEX juli 440 -740,00 -1.480,00 Korte actie
Verkoop 1 Call AEX juli 440  800,00     800,00 
Verkoop 1 Call AEX juli 440  920,00     920,00 
                                         Winst 240,00

Koop      1 Put AEX juli 440 -820,00 -820,00 Korte actie
Verkoop  1 Put AEX juli 440  900,00  900,00 
                                        Winst 80,00 

Koop      1 Call AEX juli 430 -525,00 -525,00 Korte actie
Verkoop  1 Call AEX juli 430  625,00  625,00 
                                        Winst 100,00 

Koop     1 Put AEX AUG 380 -1.850,00 -1.850,00 Time-spread 1,5 dagen
Verkoop 1 Put AEX juli 380      375,00     375,00 
Verkoop 1 Put AEX Aug 380   2.450,00  2.450,00 
Expiratie 1 Put AEX juli 380    -765,00    -765,00 
                                         Winst  210,00 

Verkoop 4 Put PHI Juli 24    40,00    160,00 
Koop     4 Put PHI Aug 24 -170,00  -680,00 Bescherming
Verkoop 4 Put PHI Aug 24  130,00   520,00 Verkoop bescherming                            -

Juni expiratie 2002

Schrijven Put 430 (2 stuks geadviseerd)

Kopen 1  Put 440. 
Verkoop gekochte Put 440   

Schrijven Call AEX 470 
Sluitingskoop Call AEX 470  Winst 70 

Schrijven AEX Call 470
Kopen AEX Call juni 460
Terugkoop Call AEX 470
Verkopen gekochte 460     Winst 120 

Opening eerste poot van de Put Straddle 440 / 450
Sluiting Put Straddle 440 / 450    Winst  100 

We kopen de Put AEX 470 en verkopen de Put AEX 460. Investering 2,10
Posities gesloten, Put AEX 460 voor 4,50 teruggekocht. Put AEX 470 voor 8,00 verkocht.                Winst 140

Verkoop Call AEX 510 voor 2,50
Koop Call AEX 510 voor 1,60     Winst 90 

Verkoop Put AEX 460 voor 2,10
Koop Put AEX 460 voor 1,40     Winst 70 

Verkoop Call AEX juni 520 5,25
Sluiting Call AEX juni 520 3,75.    Winst 150

Mei expiratie 2002

Verkoop AEX Put 480 1,80
Sluiting AEX Put 480 0,40.      Winst 140


AKZO Nobel Put 48 geschreven à 1,05.
Afdekkosten: 0,35.
Expireren vandaag, we sluiten voor expiratie: Winst 70

Call spread AEX 520-530
gesloten                           Winst 120

Put AEX 480 verkocht voor 2,60
Positie gesloten voor 1,10 Winst 150

Put spread AEX 500-490
gesloten                         Winst 435

April expiratie 2002

Put AEX 500 gekocht voor 1,90.
Verkocht voor 2,40.            Winst 50

Call AEX 540; Verkocht op 4,50 teruggekocht sluiting op 3,40                                            Winst 110

Schrijven Put AEX 500, Call AEX 540, verlies afgelopen vrijdag 75 Euro per positie                 Verlies 75

1 FTI Future short (AEX): winst 3 punten  Winst 600

Maart expiratie 2002  

Call AEX 510: Verkocht op 5,75 teruggekocht sluiting op 4,00                                 Winst 175

Put spread AEX 510-500 + verkoop call AEX 520 (Driepoot):

Driepoot constructie: 0,70 en vrijdagmiddag verkoop put AEX 510 0,50                              Winst 120

Verkoop Call AEX 520 voor 2,00
Sluiting Call AEX 520 voor 0,80  Winst 120

Verkoop Put AEX 460 voor 3,50
Sluiting Put AEX 460 voor 2,00  Winst 150


Verkoop Call Heineken Winst 70

Februari expiratie 2002

Verkoop Call AEX 530 voor 4,50
Sluiting Call AEX 530 voor 1,50 Winst 300

Verkoop Put AEX 490 voor 5,60
Sluiting Put AEX 490 voor 3,00  Winst 260

Verkoop Call AEX 510 voor 3,50
Sluiting Call AEX 510 voor 1,50  Winst 200

Verkoop Put AEX 470 voor 1,50
Expiratie Put AEX 470  Winst 150

Het kan zijn dat bij een opzet met twee poten de ene poot met verlies is gesloten terwijl de andere poot bij sluiting een grotere winst liet zien. (of andersom) We laten in dat geval het uiteindelijke resultaat van de gehele transactie zien daar deze positie als één gezien dient te worden.


 

Actie:

- Een gratis E-bookje t.w.v. 10 euro voor alle abonnees. In dat E-bookje de uitleg over onze optiestrategie. Ze is heel geschikt als zeer complete (bewezen succesvolle) tradershandleiding.

 

Onze garantie: als u van mening bent dat u binnen een maand niet uw abonnementgeld terug heeft kunnen verdienen en we daarmee onze klasse niet bewezen hebben, dan vraagt u simpelweg uw geld terug. Welke ander kent u die zo'n garantie over de eigen service durft af te geven?

 

 

U kunt nog meer verdienen! Voor iedereen die zich opgeeft en u daarbij als referentie vermeldt, krijgt u van ons 20 euro overgemaakt! Leest u wel eerst de voorwaarden

 

Vriendelijke groet,

Leon Van Dam en Tom Lassing